Programa de Pacient Expert

El Programa Pacient Expert Catalunya® té com a objectiu promoure canvis d'hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients

Més informació sobre el Programa de Pacient Expert

En el Programa Pacient Expert Catalunya qui pren el protagonisme és el pacient expert, que transmet coneixements i comparteix experiències amb altres persones que pateixen el mateix problema de salut. En les sessions, els professionals sanitaris passem a fer el paper d'observadors i únicament intervenim quan és necessari. El pacient expert és la persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i cuidar-se identificant els símptomes, responent davant d'aquests i adquirint eines per gestionar l'impacte físic, emocional i social de la malaltia, alhora d'empatitzar amb el pacient.

La finalitat del Programa Pacient Expert Catalunya® és promoure canvis d'hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant l'intercanvi i la transferència de coneixements i experiències entre els pacients experts i la resta de pacients.

Més informació sobre el Programa de Pacient Expert