Fisioteràpia respiratòria

El servei de rehabilitació proposa una sèrie d'exercicis que adreçat a aquells pacients hospitalitzats per COVID19. Seguir les pautes i exercicis marcats, t’ajudarà a millorar la ventilació pulmonar i a començar la recuperació muscular després d'un llarg període d'enllitament per una malaltia respiratòria.

En el següents vídeo i tríptic s’hi mostren els diferents exercicis motors, respiratoris i les postures adequades per afavorir la ventilació pulmonar, junt amb les pautes per realitzar els exercicis respiratoris.

Veure exercicis i consells