Canvia de centre o metge de família

El teu domicili determina quin Centre d'Atenció Primària (CAP) o consultori et correspon. Però si vols ser atès en un altre centre o canviar el metge o pediatre que tens assignat, tens dret a sol·licitar-ho.

El canvi de metge l'ha d'autoritzar la direcció de l'ABS, i es té en compte el nombre de persones que cada professional pot atendre.

Canvi de metge

* Els camps són obligatoris

Fer el tràmit en representació d'una tercera persona

En el cas de voler fer aquest tràmit en representació d'una tercera persona, serà necessari l'autorització d'aquesta tercera persona.

És per això que et pots descarregar el formulari d'autorització de terceres persones i enviar-lo degudament complimentat i signat pel representat. Caldrà també que ens enviïs còpia del teu DNI i del DNI del representat.

La unitat d'atenció al ciutadà del CAP farà les gestions necessàries i et contestarem.

Canvi de centre

Si tries un CAP/consultori diferent al que et correspon per domicili de residència, comporta canvis en l'organització dels serveis (visites, atenció a domicili, atenció social, especialistes de suport a la primària...).

Per fer la gestió informa't a:

Canvi de centre

També pots...