Document de Voluntats Anticipades (DVA)

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat.

Per garantir els requisits de validesa el DVA s'ha d'atorgar amb intervenció de tres testimonis o davant d'un notari.

Consulta tota la informació del DVA al CanalSalut

On es presenta?

A la Unitat d'atenció al ciutadà del teu CAP o de Palamós Gent Gran.

T'ajudarem en la preparació del document, la validació, la incorporació a la teva història clínica, i al registre.

Model de DVA