Segona opinió mèdica

A vegades pots demanar una segona opinió mèdica a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que t'han donat per a la teva malaltia.

En aquest cas, la segona opinió mèdica és l'informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

Quan pots demanar una segona opinió mèdica?

Si tens dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del CatSalut i compleixes un d'aquests 4 requisits:

  • Si et diagnostiquen una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu, o un càncer maligne (si és càncer de pell, només pots demanar si es tracta d'un melanoma).
  • Si t'han d'operar de cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular o cirurgia oftàlmica.
  • Si t'han prescrit la necessitat d'un trasplantament.
  • Si t'han diagnosticat una malaltia minoritària (incloses les d'origen genèric). S'entén per malaltia minoritària aquella malaltia que comporta perill de mort o d'invalidesa crònica i que només afecta, com a molt, a cinc casos per cada deu mil habitants.

Més informació:
Segona opinió mèdica

Com es pot demanar?

En línia

* Els camps són obligatoris

Dades del/de la pacient
Descarrega i adjunta

Descarrega't el formulari i una vegada emplenat adjunta'l.

Fer el tràmit en representació d'una tercera persona

En el cas de voler fer aquest tràmit en representació d'una tercera persona, serà necessari l'autorització d'aquesta tercera persona.

És per això que et pots descarregar el formulari d'autorització de terceres persones i enviar-lo degudament complimentat i signat pel representat. Caldrà també que ens enviïs còpia del teu DNI i del DNI del representat.

Descarrega't el formulari i omple’l.

Com contactar