En aquest espai trobareu tota la informació necessària per a la gestió i seguiment de les nostres contractacions.

CONTRACTACIONS DEL GRUP SSIBE
A PARTIR DEL 07 D'AGOST DEL 2019
CONTRACTACIONS AGREGADES A PARTIR DEL 07 D'AGOST DEL 2019
LICITACIONS INICIADES ABANS DEL
09 DE MARÇ DEL 2018
LICITACIONS INICIADES DESPRÉS DEL
09 DE MARÇ DEL 2018
FINS EL 06 D'AGOST DEL 2019

Per accedir a la Planificació anual de contractació 2023 faci un click aquí

Per a notificacions electròniques faci un click aquí

Per accedir al canal intern de consultes i denúncies accedeix aquí