Avís legal

La Fundació Hospital de Palamós, el Consorci Assistencial del Baix Empordà i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE són  entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat principal la prestació de serveis assistencials al Baix Empordà, prestant  l'entitat SSIBE, AIE els serveis auxiliars necessaris a les altres dues.

Aquestes  entitats formen part del que anomenem SSIBE.

Aquest lloc web i el seu domini correspon a Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE, amb CIF V17681933 i domicili a C/ Hospital, núm. 36, de Palamós (CP 17230), telèfon 972609260 i a/e dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat.

SSIBE no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de SSIBE. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d'aquests continguts que corresponen o bé a SSIBE o a terceres persones que n'han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d'aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de SSIBE.

El signes distintius de SSIBE i els altres dissenys i logotips que l'identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de SSIBE, o bé quan es tracti d'identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de SSIBE. SSIBE n'autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de SSIBE.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

En l'exercici de les seves competències i funcions SSIBE tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web figuren formularis que permeten a SSIBE obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. En aquest enllaç figura informació sobre la Política de protecció de dades de SSIBE.

SSIBE informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web. La vigència d'aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç

SSIBE no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se'n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la SSIBE. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.