Fets i xifres

Equip humà

1.686 treballadors

 • 360 homes
 • 1326 dones
 • 42 mitjana d’edat

60 voluntaris a l’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran

Pressupost

72M€ de despesa real

Estructura física

1 Hospital

1 Residència Sociosanitària

4 Centres d’Atenció Primària

28 consultoris municipals

299 llits

Territori

 • 4 Àrees Bàsiques de Salut
 • 50.000 m2 construïts
 • Cobertura a població de 130.000 habitants
 • 125.000 persones de població estacional

Activitat

 • 164.000 visites a especialista
 • 710.000 visites a atenció primària
 • 112.000 urgències ateses
 • 846 parts
 • 10.300 sessions de diàlisi
 • 12.000 intervencions quirúrgiques
 • 116.000 sessions de rehabilitació
 • 2.400 sessions en cambra hiperbàrica
 • 23.000 estades a Palamós Gent Gran
 • 15.000 estades a l’Hospital de Dia Mèdic
 • 10.000 visites mèdiques per assegurances privades

Docència

 • Unitat docent des del 1999
 • 3 especialitats: Atenció Familiar i Comunitària, Ginecologia i Obstetrícia, Medicina Interna
 • 38 professionals en formació
 • 9 noves places el 2018

Formació

 • 1.226 accions formatives
 • 63.353 hores de formació

 • 334 Professionals en pràctiques

Recerca

 • 1 jornada bianual per a premiar millors projectes interns
 • 84 comunicacions
 • 21 projectes de recerca presentats
 • 11 articles

Medi Ambient i despesa energètica

 • 82.000 litres / dia
 • 3.011 Tones de CO2
 • 518.830 Kg Residus sanitaris grup II

Atenció a l’usuari


 • 366 Reclamacions
 • 23 Suggeriments
 • 63 Agraïments
 • 1.213 Mediacions

Responsabilitat Social Corporativa

 • 893 hores de treball en benefici de la comunitat
 • Donació a Càrites
 • Oncolliga: participació amb l’Oncotrail i 26.000€ recaptats
 • Campanyes informatives d’ONGs als nostres centres
 • Compromesos amb la integració de les persones