Missió i valors

La nostra missió és la d'oferir i prestar serveis de qualitat en l'àmbit de la salut i la dependència al Baix Empordà, d'acord amb un model d'atenció integrat i orientat al ciutadà.

Valors

RESPECTE envers els ciutadans, els professionals i l'entorn

EQUITAT en la gestió de recursos i en el tracte a professionals i usuaris

COMPROMÍS per garantir la implicació i la participació

RIGOR responsabilitat i professionalitat en l'actuació, la presa de decisió i la gestió de recursos

FLEXIBILITAT per tenir agilitat i capacitat d'adaptació

PROXIMITAT per ser accessibles, transparents i oferir un bon tracte

INNOVACIÓ Utilitzar el coneixement i la creativitat per implementar noves metodologies