Reconeixements i premis

La nostra gestió i qualitat assistencial ha estat motiu de reconeixement en diferents premis.

TOP 20 Gestió Hospitalària global

Hospitals top20 és un programa d'avaluació d'hospitals basat en indicadors objectius, tant a centres públics com privats de tot l'estat espanyol. En aquests premis, a més d'avaluar la gestió hospitalària en general, s'analitzen sis àrees clíniques específiques de gran rellevància en l'activitat dels hospitals: Sistema nerviós, Respiratori, Cor, Cirurgia digestiva, Traumatologia i ortopèdia, i Àrea de la Dona.

El 2023, l'Hospital de Palamós ha estat guardonat amb el premi Top20 de Gestió Hospitalària Global, en la categoria d'hospitals mitjans. És el 7è guardó aconseguit en els més de 20 anys de vida dels premis.

Més informació


Best Spanish Hospitals (BSH)

Els premis Best Spansh Hospitals premien l'eficiència i la qualitat assistencial de més de 150 hospitals aguts públics i privats de tot Espanya. S'estableixen categories d'hospitals segons la seva estructura i categoria de serveis. I per a cada grup, un total de 10 categories. L'Hospital de Palamós competia al grup d'hospitals bàsics i comarcals públics, junt amb 15 hospitals més.

El 2021 l'Hospital de Palamós va obtenir el premi com a millor hospital de processos en malalties infeccioses. El 2019, es van obtenir 5 premis en diagnòstic de la dona, de ronyó i vies urinàries, d’aparell resporatori, de malalties infeccioses i de millor hospital en resultats globals.

Més informació


Benchmarking CSC / Arq

El projecte CSC / ARQ examina l'anàlisi del rendiment i la qualitat que busca superar la limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres que en formin part puguin compartir alguna cosa més que dades i resultats. Higia Benchmarking col·labora en aquest projecte del CSC en l'apartat tècnic, en la definició i construcció dels indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial que s'han utilitzat per identificar els hospitals Benchmark.

El 2021, l'Hospital de Palamós ha estat guardonat amb un premi accèssit per tenir els millors resultats en indicadors d'adequació, qualitat i eficiència en l'any 2020 en la categoria d'Hospital comarcal.

Més informació


Emporhotel, empresa socialment responsable

El Consell Comarcal del Baix Empordà realitzar anualment un reconeixement públic a aquelles empreses socialment responsables que promouen les bones pràctiques i l'ocupació de qualitat.

El 2022, Emporhotel, l’empresa que proveeix els serveis de cuina, neteja i hoteleria als nostres centres, va ser reconeguda com a empresa socialment responsable.

Més informació