Responsabilitat social corporativa

Estem compromesos amb les necessitats dels ciutadans i dels nostres professionals i som respectuosos amb l'entorn. És per això que les persones, el medi ambient i la solidaritat centren bona part de la nostra política de responsabilitat social corporativa i aquesta contribueix al desenvolupament sostenible i social de l'organització. És per això que estem adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides.