Medi Ambient

L'any 2007 vam signar la primera política ambiental de la entitat i es va iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental. Gràcies al treball endegat, actualment tenim tots els nostres centres certificats amb la NORMA ISO 14001 i EMAS.

En el marc de la nostra cultura de responsabilitat social corporativa, estem immersos en un procés de millora contínua en relació a la minimització dels impactes ambientals que produeix la nostra activitat.

Anualment auditem el sistema i la memòria de medi ambient on es presenten totes les activitats realitzades per tal d'assolir els objectius proposats en aquest àmbit.