He d’anar a urgències

ABANS DE VENIR A URGÈNCIES


Una urgència és una situació clínica que requereix assistència mèdica dins d'un marge de temps relativament curt, ja sigui per ser tractada, o perquè els símptomes fan preveure una malaltia potencialment greu. Per això, els adults i els nens que es troben en aquesta última circumstància tenen prioritat assistencial. Per a ajudar al bon funcionament del nostre servei i evitar esperes innecessàries, visita'ns només si el/la pacient està realment malalt/a.r

Si tens un problema de salut que no és urgent t'atendrem al teu Centre d'Atenció Primària

Els professionals dels centres d'atenció primària (CAP) i dels consultoris locals t'ajuden a resoldre la majoria de problemes de salut en el seu horari habitual. Recorda que molts d'aquests centres tenen atenció continuada fora d'aquest horari habitual i els caps de setmana i que, per tant, si tens un problema de salut imprevist, et pots adreçar al que tinguis assignat.

RECORDA

061

Servei Salut Respon

A Catalunya es disposa del servei Salut Respon, que realitza atenció mèdica no presencial telefonant al número  de telèfon 061. Un equip de professionals de la salut pot orientar-te sobre si és necessari o no acudir al nostre servei d'urgències.

112

El telèfon 112 dóna resposta a qualsevol situació d'emergència

Punts d'atenció continuada al Baix Empordà

24h, els 365 dies de l’any:


 • CAP de Palafrugell
 • CAP de La Bisbal d’Empordà
 • CAP de Torroella de Montgrí
 • CAP de Platja d’Aro
 • CAP de Sant Feliu de Guíxols
 • Hospital de Palamós

De dilluns a divendres, de 8 a 20h:


 • CAP de Palamós
 • Les persones usuàries de l’ABS de Palamós, les nits, els caps de setmana i festius us heu d'adreçar al CAP Palafrugell, que està obert 24 hores, 365 dies l'any.

Per poder atendre't millor, et demanem:


La teva col·laboració i comprensió és important per a poder prestar la millor assistència. Abans d'acudir al Servei d'urgències:

 • Evita portar a urgències un/a pacient amb problemes no urgents. Les visites no urgents endarrereixen l'atenció als i a les pacients que presenten una urgència real.
 • A la sala d'espera, procura venir només amb un/a acompanyant per malalt/a.

Què no és un servei d'Urgències ?


 • El Servei d'urgències no és un consultori. L'atenció que el metge/ssa du a terme està dirigida a solucionar un problema agut i concret, no és una assistència continuada. És preferible, sempre que sigui possible, que el o la pacient sigui visitat/da pel seu metge/ssa de família o pediatre/a que és qui pot realitzar l'assistència continuada.
 • El Servei d'urgències no pot avançar les visites programades. Pot resoldre una urgència però no es pot saltar la llista d'espera que cada especialitat té a l'hospital.
 • En cas que el/la pacient estigui controlat/da per un altre especialista de l'hospital és recomanable contactar amb ell per solucionar problemes derivats de la seva patologia i no utilitzar el Servei d'urgències.

1

Admissió a Urgències

A l'arribada al Servei d'urgències, et dirigiràs al taulell d'Admissió on facilitaràs les dades del o de la pacient a visitar. Se't lliurarà una polsera amb les dades d'identificació. És molt important que aquesta polsera es col·loqui immediatament.

També se't lliurarà un tiquet amb un codi alfanumèric que has de guardar durant tota l'estada en el Servei d'urgències, ja que servirà per a avisar-te a través de les pantalles habilitades en les sales d'espera. A partir d'aquest moment recomanem que estiguis atent/a a aquestes pantalles. Quan aparegui el teu codi seguit de la paraula "triatge" et dirigiràs a la porta indicada on et rebrà la infermera de triatge. Aquest avís es realitza, excepte situacions excepcionals, en un temps inferior a 15 minuts.

2

Triatge

En un primer moment, el/la pacient serà atès o atesa en un box per una infermera experta en triatge, amb l'objectiu de poder determinar la prioritat d'atenció i l'especialitat més adequada. La realització del triatge és important per a ordenar de forma adequada l'atenció a tots i totes les pacients.

Per saber el nivell de triatge assignat, pregunta-ho a la infermera de triatge .

A les pantalles de les sales d'espera es reflecteix de manera orientativa el temps d'espera dels nivells 4 i 5.

El temps d'espera varia en funció de la demanda que té el servei aquell dia i aquella franja horària i per l´índex d'ocupació dels espais disponibles al servei. Així mateix també es veu afectada a l'estiu amb l'augment de la població estiuejant.

Els pacients que s'han visitat abans al CAP, el temps d'espera a urgències hospital es redueix en 30 minuts.

3

Circuits d’urgències

Existeixen dos circuits diferenciats en funció del nivel de triatge: un circuit per als nivells 4 i 5 i un altre per als i a les pacients classificades amb nivells 1,2 i 3.

4

Box de consulta

La visita es realitza en un box de consulta. Apareixerà a la pantalla el codi identificatiu que se t'ha assignat a l'arribada a urgències seguit del número de consulta al qual has de passar.

A les nits, en canvi, et dirigiràs a la porta que posa "Zona B" i t'esperarà el personal sanitari per a acompanyar-vos al box on es realitzarà la visita d'urgències.

Com es realitza l'atenció en el Servei d'Urgències

Prioritzem l'atenció de les visites per un mètode de triatge validat i estandarditzat

Aquest sistema permet fer una valoració inicial de cada pacient i classificar-lo en cinc nivells segons la prioritat que requereix la visita, independentment de l'ordre d'arribada.

Existeixen cinc nivells de prioritat:

 • 1

  ReanimacióCondició de salut extrema que amenaça la vida del pacient. Requereix una intervenció mèdica immediata.

 • 2

  EmergènciaSituació d'alt risc que representa potencial amenaça del seu estat de salut. Ha de rebre una atenció mèdica ràpida.

 • 3

  PreferentCondició aguda, no amenaçadora de la vida. Requereix consulta mèdica no immediata.

 • 4

  No preferentCondició de salut que pot ser aguda, però no compromet l'estat general del pacient i no representa un risc evident.

 • 5

  No urgentCondició clínica relacionada amb problemes aguts o crònics. No representa un risc i pot ser atesa de forma diferida.

4

Proves complementàries

És possible que durant la visita es decideixi realitzar alguna prova complementària (analítica de sang o d'orina, radiografies, etc.) o consulta a altres especialistes. El personal sanitari t'indicarà si has de romandre al box o desplaçar-te a un altre lloc. Se t'informarà del resultat d'aquestes proves com més aviat millor.

5

Alta

Finalitzada l'atenció sanitària, el proporcionarem l'informe d'alta. Si tens qualsevol dubte, no oblidis preguntar-lo abans d'abandonar urgències. Per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, no és possible donar informació mèdica per telèfon. També podràs accedir al teu informe d'alta a través de "La meva salut".

En cas de requerir ingrés, et facilitarem la informació necessària per a l'estada a l'Hospital.

Atenció als infants al servei d'urgències

Als infants els visita el metge metge/ssa d'urgències i és d'acord amb el seu criteri clínic i els seus coneixements que valora si cal que el visiti un/a pediatre/a.

TSI cuida'm

Mostra la TSI cuida'm per a la priorització en l'accessibilitat al servei i disminuir demores en les sala d'espera i facilitar l'accés al teu acompanyament a la zona d'urgències

Acompanyants

Es permet sempre un/a acompanyant i s'identifica amb una etiqueta llampant.

Transport sanitari

És indispensable la indicació d'un metge/ssa i se'n fa càrrec una empresa externa.

Accidents laborals, de trànsit o esportius

La teva assegurança es farà càrrec de les despeses i per això te'n demanarem les dades.

Preguntes freqüents

El número que em donen en Admissió segueix un ordre?

No, és un codi que es crea a partir del número d'història clínica del pacient amb l'objectiu de preservar la confidencialitat de la teva identitat.

Per a la visita del metge/ssa, s'avisa per ordre d'arribada?

No, els i les pacients s'atendran en funció del nivell d'urgència que s'ha determinat al triatge (nivells de l'1 al 5)

Com puc saber el nivell de triatge que se m’ha assignat?

Per saber el nivell de triatge, pregunta-ho a la infermera de triatge

Com puc saber quant temps em queda per ser visitat?

La informació sobre el temps d'espera segons el nivell de triatge es reflecteix en les pantalles de les sales d'espera cada 10 minuts. Només es reflectirà la demora dels nivells de triatge 4 i 5.

Aquesta informació és únicament orientativa, ja que l'ordre d'atenció de les consultes depèn més del nivell de triatge. En definitiva, de totes les incidències imprevistes que poden produir-se en un servei d'urgències.

Què faig si l'estat del / de la pacient canvia durant l'espera?

Si canvia l'estat del o de la pacient durant l'espera, has de comentar-ho a la infermera que estigui realitzant el triatge per a realitzar una nova valoració.

Com puc avisar al personal sanitari quan sóc a dins del box?

Si té cap dubte o pregunta pot avisar l'equip sanitari mitjançant el polsador vermell de l'habitació destinat per a això i que se t'haurà explicat al realitzar l'acollida al box.

Quina documentació rebré en el moment de l'alta?

En el moment de l'alta rebràs l'informe assistencial corresponent que posteriorment constarà en l'aplicatiu "La meva salut". És important que el teu metge/ssa tingui coneixement d'aquest informe.

També rebràs, si és necessari, la recepta al teu pla de medicació i que podras consultar a l'aplicatiu "La meva salut" per recollir a la teva farmàcia.

On puc sol·licitar un justificant per la feina?

Una vegada tinguis l'informe d'alta, pots sol·licitar-ho al taulell d'admissió. Se't facilitarà un justificant d'assistència on constarà l'hora d'arribada i l'hora a la qual s'ha donat l'alta.

El Servei d'Urgències pot avançar les visites programades?

No, pot resoldre una urgència, però no pot interferir la llista d'espera que cada especialitat té a l'Hospital.

Si tens un problema de salut que no és urgent t'atendrem al Centre d'Atenció Primària

Els professionals dels centres d'atenció primària (CAP) i dels consultoris locals t'ajuden a resoldre la majoria de problemes de salut en el seu horari habitual. Recorda que molts d'aquests centres tenen atenció continuada fora d'aquest horari habitual i els caps de setmana i que, per tant, si tens un problema de salut imprevist, et pots adreçar a aquests centres.

L'atenció urgent de baixa i mitjana complexitat es resol abans als CAP o als consultoris que a les urgències dels hospitals, on sempre tenen preferència els/les pacients amb urgències de risc vital.

Els nostres professionals valoraran el teu problema de salut i faran el possible per resoldre'l.

RECORDA

Si no és una urgència mèdica que requereix assistència mèdica immediata truca sempre al centre de salut més proper.

Si és una urgència mèdica que requereix assistència medica immediata acudeix al centre de salut més proper.

Cal tenir en compte:

 • Els usuaris del CAP de Palamós, les nits, caps de setmana i festius us heu d'adreçar al CAP Palafrugell, que està obert 24 hores, 365 dies l'any.
 • Els professionals valoraran si el teu problema de salut es pot resoldre al CAP o consultori , o si cal derivar a un altre centre.
 • Els pacients que s'han visitat abans al CAP o al consultori, es redueix en 30 minuts el temps d'espera al servei d'urgències de l'Hospital de Palamós.