Pla estratègic SSIBE

Us presentem el Pla estratègic 2022-2025 de SSIBE, aprovat pels nostres Òrgans de Govern el mes d’octubre de 2022 i que és fruit de la col·laboració i participació dels i de les diferents professionals de la nostra entitat.

Per aquests propers 4 anys, el Pla estableix 4 línies estratègiques com són l’atenció centrada en la persona; els i les professionals i equips; equipaments, espais i innovació; i la responsabilitat social institucional.

Anteriors plans estratègics: