Pla estratègic SSIBE

Us presentem el Pla estratègic 2018-2021 de SSIBE, aprovat pels nostres Òrgans de Govern el mes de febrer de 2019 i que és fruit de la col·laboració i participació dels diferents professionals de la nostra entitat.

Per aquests propers 4 anys, el Pla impulsa l'atenció centrada en la persona per millorar l'experiència dels nostres usuaris; a la vegada que caldrà el treball en equip i transversal dels nostres professionals com a peça clau per assolir les línies estratègiques definides.

S'estableixen un total de 5 prioritats estratègiques i 2 palanques transversals.

Anteriors plans estratègics: