Pla estratègic SSIBE

Per pensar en el futur i enfocar la visió de la nostra missió als nous temps i reptes socials i tecnològics, SSIBE disposa d'un pla estratègic que marca el rumb a seguir durant els propers anys. Sempre amb l'objectiu de mantenir el model d'integració i qualitat assistencial, garantint l'equilibri.

Aquest Pla, que integra les principals fites i polítiques de l'organització, s'ha obtingut gràcies al treball conjunt dels professionals de l'entitat, les associacions i els Òrgans de Govern.

S'estableixen, per als propers 4 anys, 10 línies estratègiques que han de permetre a la nostra organització adaptar-se als nous reptes que planteja el futur.

Documents relacionats: