Registre d'Activitats de Tractament

El grup SSIBE duu a terme activitats de tractament en les següents empreses:

  1. Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
  2. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE
  3. Emporhotel, AIE
  4. Emporsis, AIE