Prevenció de riscos laborals

Des del 2001, disposem d'un Servei de Prevenció propi i mancomunat amb la resta d'empreses que gestionem. Treballem per assolir un alt nivell de seguretat i salut laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos per als nostres treballadors, mitjançant pràctiques i procediments de treball d'acord amb aquests objectius.

La Política de Prevenció de Riscos Laborals és el compromís que adoptem des de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) i que posem a disposició dels nostres treballadors i del públic en general. És també la base on se sustenta el nostre sistema de gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Auditories

Memòries

Aquest compromís inclou millorar de forma contínua i treballar per:

  • Assolir un alt nivell de benestar, seguretat i salut dels treballadors de l'entitat.
  • Eliminar o reduir els riscos als que estan exposats els treballadors.
  • Complir amb la legislació de Prevenció de Riscos