Campanya de millora de tractament: bifosfonats

Els bifosfonats són el tipus de medicament més comú per tractar l’osteoporosi i són Alendronat, Etidronat, Ibandronat i Risedronat.

Descarregar