Dia Europeu per a l’ús prudent dels antibiòtics

| Prevenció i promoció de la salut

La iniciativa pretén conscienciar sobre el consum responsable dels antibiòtics i unir esforços per tal de reduir al màxim les resistències.

Anualment, el nombre de pacients infectats amb bacteris resistents creix a tot el món i augmenta la preocupació sobre les infeccions ocasionades per microorganismes resistents a diferents antibiòtics, els anomenats bacteris multiresistents o "superbacteris", esdevenint una seriosa amenaça per a la salut de la població.

Cada 18 de novembre es commemora el Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics per tal de conscienciar sobre l'amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública, així com fomentar l'ús racional d'aquests medicaments. És una iniciativa promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties.

Equip PROA
Des de fa uns anys, aquesta lluita és una de les prioritats del Departament de Salut i per això es participa en el "Pla nacional per reduir les resistències als antibiòtics" i s'estan implantant a nivell territorial els programes d'optimització de l'ús dels antibiòtics (PROA) a hospitals d'aguts, a l'atenció primària i a l'atenció sociosanitària.

A nivell del Baix Empordà tenim un equip PROA. Es tracta d'un grup de treball ampli, multidisciplinar i format per diferents especialistes de les 3 linies d'atenció (primària, sociosanitària i hospitalària) que vetlla per la bona utilització dels antibiòtics i la higiene de mans.

18 de novembre: Dia Europeu per a l’ús prudent dels antibiòtics