El centre

L'hospital de Palamós és l'hospital comarcal del Baix Empordà, que dona cobertura a una població d'uns 130.000 habitants els mesos d'hivern, i a una població mòbil/turística que arriba als 225.000 durant els mesos d'estiu.

L'edifici es va inaugurar l'any 1986, però es va ampliar amb un edifici annex l'any 2000, just a sobre el CAP de Palamós, on s'ubiquen els serveis de laboratori, hemodiàlisi, rehabilitació, i d'altres no assistencials com atenció a l'usuari, administració i direcció.

Cap d’admissions: Lis Navarrete Piñeiro