Òrgans de govern

  • Fundació Hospital de Palamós
  • Serveis de Salut Integrats Baix Empordà: Administració única: Fundació Hospital de Palamós
  • Emporhotel, AIE: Administració única: Fundació Hospital de Palamós
  • Emporsis, AIE: Administració única: Fundació Hospital de Palamós