SSIBE " Millora de la seguretat dels pacients en la transfusió de components sanguinis

L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran despleguen un nou circuit de transfusió segura de components sanguinis que augmenta la seguretat dels/les pacients durant el procés d'administració de sang i hemoderivats.

El passat mes de juny de 2015, dins l’estratègia de Seguretat dels Pacients de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, a l’Hospital de Palamós i a Palamós Gent Gran es va desplegar un nou circuit de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis, amb el qual s’ha augmentat la seguretat dels/de les pacients durant el procés d’administració de sang i hemoderivats, evitant així, possibles errors o esdeveniments adversos que puguin afectar als/a les pacients.

D’acord amb els objectius que proposa el sistema d’hemovigilància de Catalunya, entre els quals hi consta “introduir les accions correctores i preventives pertinents”, aquesta millora permet augmentar la qualitat i la seguretat transfusional. Segons el Sistema d’Hemovigilància de Catalunya els riscos que actualment hi ha són principalment:

  1. Errors transfusionals, especialment durant l’administració de sang.
  2. Algunes complicacions immunològiques: Lesió pulmonar aguda-AT.
  3. Reaccions hemolítiques ABO incompatibles degudes a errors transfusionals.
  4. Edema pulmonar cardiogènic per sobrecàrrega de volum.

El nou procediment permet doncs un seguiment continu de tot el procés de transfusió sanguínia en el centre hospitalari, des del moment que el/la facultatiu/va indica la necessitat de transfusió de sang a un/a pacient, ja sigui des del servei d’urgències, el quiròfan o qualsevol planta d’hospitalització, fins que el pacient rep la transfusió, garantint així la seguretat i la fiabilitat de l’administració.

Aquest sistema s’executa mitjançant la lectura electrònica per infrarojos de 3 codis de barres: el de la polsera identificativa del pacient, el de la polsera vermella transfusional (la porten aquells/es pacients que necessiten o poden necessitar una transfusió) i el de la bossa de sang a transfondre. Amb aquesta triple lectura es garanteix que sempre s’administri el component sanguini correcte al pacient que correspon, minimitzant els riscos que el factor humà pugui acabar causant per error.

La seva implantació ha permès realitzar, des que es va posar en marxa al juny de 2015, un total de 800 transfusions amb total garantia de qualitat i seguretat, és a dir sense cap incident ni error durant tot el circuit de transfusió.

Per a la implantació d’aquest circuit ha estat necessari un pla de formació específic amb la finalitat que tots els professionals que hi intervenen coneguin a la perfecció el nou protocol de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis.

Procediment de traçabilitat i transfusió segura de components sanguinis 
(Accés restringit. Únicament per a personal de l'entitat)