L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara l'inici de l'epidèmia de la grip

L'activitat gripal s'ha endarrerit lleugerament respecte el 2015 i la setmana passada, la taxa de síndromes gripals es va situar als 190 casos per cada 100.000 habitants, superant per primer cop el llindar epidèmic.

L’activitat gripal ha arribat al nivell d’epidèmia a Catalunya, com ja és habitual en aquesta època de l’any. Els casos detectats s’han duplicat en una setmana fins arribar a una taxa d’incidència de 190,2 casos per cada 100.000 habitants, segons l’informe del Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Aquest any, la situació d’epidèmia s’ha endarrerit dues setmanes respecte el 2015.
Des de l’inici de la temporada, s’han registrat 26 ingressos greus pel virus de la grip i durant l’última setmana –del 25 al 31 de gener-, se n’han notificat 7 de greus als 12 hospitals que formen part de la xarxa sentinella per la vigilància de la grip.
Activitats als centres sanitaris
Entre el 28 i el 3 de febrer,  els professionals de la xarxa pública han atès un total de 66.099 urgències hospitalàries (un 1,39% més que la setmana anterior), de les quals han acabat en ingrés 6.332, un descens del 0,77%, segons els indicadors del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC).
Pel que fa als hospitals infantils, s’han atès 3.928 urgències (un augment d’un 8,06%), de les quals 365 han ingressat (un increment d’un 0,27%).
En canvi, l’activitat als Equips d’Atenció Primària i l’activitat domiciliària ha disminuït lleugerament respecte la setmana anterior. Així, s’han registrat 735.000 visites als EAP (un 0,29 % menys) i 23.497 visites als domicilis (un 3,76% menys).
Pel que fa als centres d’atenció continuada, les visites s’han incrementat un 2,09%, arribant a les 42.015 i les visites domiciliàries d’aquests centres s’han reduït un 7,63% situant-se a les 2.471.
Durant la setmana anterior, el 061 CatSalut Respon ha atès 27.430 incidents (un 0,24% més). D’aquests, 2.068 van requerir enviar un metge a domicili (un 4,13% menys).
És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària. En cas de dubte, cal que els ciutadans truquin al 061 CatSalut Respon, on un equip de metges, infermers i tècnics donaran resposta als dubtes de salut i els oferiran consells sanitaris.
 
Mesures de prevenció
La millor manera de protegir de la grip, reduir-ne les complicacions i evitar-ne la propagació, és la vacunació i seguir unes bones pràctiques d'higiene. Això ajuda a disminuir la transmissió del virus i és l'acció més eficaç per protegir-se’n i protegir-ne els altres.