L'Hospital de Palamós fa donació de material a l'Associació afrocatalana d'acció solidària

Es tracta de material en desús per la nostra entitat, però que encara pot tenir una bona utilitat en altres àmbits.

L'Hospital de Palamós fa donació de material a l'Associació afrocatalana d'acció solidària
Dimarts dia 1 de març, l'Hospital de Palamós va lliurar a l'Associació afrocatalana d'acció solidària el següent material:

3 cadires de rodes
3 fonts de llum
1 projector
Material fungible sanitari (varis)

Tots aquests articles, que la nostra entitat ha anat renovant, en aquests moments es troben en desús, però encara poden tenir una bona utilitat en altres àmbits.

Aquest material serà transportat personalment per el president de l'associació, el Sr. lamin Souane, a tres ambulatoris de tres pobles del Senegal: Santé de Diannah-Ba, Santé de Marsassoum, Santé de Djiredji.