Integració assistencial, estratègia efectiva?

Experts del sector van debatre aquesta pregunta en el marc del seminari que va tenir lloc el passat 11 de març.

Una seixantena de professionals, de forma presencial o bé en streaming, van seguir la tercera sessió del cicle commemoratiu del 15è aniversari del Comitè de Recerca de SSIBE on s’han anat plantejant diversos temes relacionats amb la recerca més propera al nostre àmbit.

En aquesta ocasió, vam comptar amb Xavier Pérez i Jordi Calsina, director assistencial i gerent respectivament de SSIBE que ens van oferir un repàs als 20 anys d’integració a casa nostra, per donar pas tot seguit a les intervencions de M. Luisa Vázquez i Pere Ibern.

M. Luisa Vázquez va presentar els resultats de l’estudi: La coordinació i continuïtat entre nivells d’atenció al sistema de salut públic de Catalunya (2010-2015), estudi que ha analitzat aquests aspectes en tres entorns del sistema de salut de Catalunya, Baix Empordà, Girona ciutat i Ciutat Vella. Es tracta d’una sèrie d’enquestes i entrevistes realitzades a pacients, entrevistes a facultatius i revisió d’històries clíniques que han donat un molt bon resultat pel que fa a la nostra comarca.

Pere Ibern, per la seva banda, va posar el focus en la salut poblacional, en una sèrie d’elements que va anar desgranant: Més enllà de la coordinació assistencial, cap a una coordinació política i de la regulació a l’àmbit geogràfic, cap a una nova organització oberta, de resposta àgil, presencial i virtual, cap una integració sanitària i social, cap una implicació i activació dels ciutadans en la seva salut i el seu benestar, i cap a una estratègia comportamental, arquitectura de l’elecció dels estils de vida (nudging for good).

En acabar, Jordi Coderch va moderar el debat, que va permetre fer algunes aportacions més, algunes d’elles no exemptes de controvèrsia sobretot les relaciones amb l’estadística i l’econometria.