Ressò a mitjans de la nova tècnica de Radiofreqüència al Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital de Palamós

El Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital de Palamós aplica una nova tècnica no invasiva, la radiofreqüència, per a la reducció de l'amígdala i dels cornets. Aquesta tècnica no precisa ingrés hospitalari i presenta millores significatives per als pacients, 50 infants i 25 adults cada any.

Avui el Dirari de Girona fa ressò de la nova tècnica que ja fa un any i mig s'aplica a l'hospital. Adjunt podeu trobar la publicació.

Què és  i com funciona:
La Radiofreqüència consisteix en l'aplicació d'ones electromagnètiques, en aquest cas a l’amígdala i als cornets (petites làmines òssies i mucosa situades a l'interior de les cavitats nasals que donen la qualitat necessària per a una bona respiració).

La Radiofreqüència utilitza energia a baixa potència i baixa temperatura per tractar la zona. El teixit a tractar es calenta el suficient per crear una zona de coagulació. Durant les següents quatre a sis setmanes el teixit tractat s’elimina del cos de manera natural, reduint així el volum i enfortint la zona.

Radiofreqüència al Servei d’Otorinolaringologia
El Servei d’otorinolaringologia aplica la Radiofreqüència per a reduir l’amígdala i els cornets. Aquestes dues intervencions es fan mitjançant cirurgia endoscòpica i són cirurgies menors ambulatòries, és a dir, els pacients són intervinguts i al cap d’unes hores poden tornar a casa.

La tècnica s’aplica fa un any i mig. En un any se’n beneficien 50 nens/nenes i 25 adults.

Aplicar aquesta nova tècnica a l’hospital va comportar l’adquisició del corresponent equipament, la formació dels professionals assistencials i la compra del material fungible per fer les intervencions. A canvi s’ha passat a una tècnica no invasiva que aporta molts beneficis als pacients intervinguts.

Radiofreqüència aplicada a la reducció amigdalar
Hi ha infants que presenten problemes amb el son ja que fan apnees (pausa o interrupció de la respiració) fet que els comporta complicacions en el desenvolupament i roncs. El motiu és la mida de l’amígdala i cal reduir-la.

El temps d’intervenció quirúrgica de reducció de l’amígdala, seguint aquesta tècnica, és de 10 - 20 minuts.

El principal avantatge per als nens i nenes intervinguts/des és que no hi ha dolor post-operatori, només   presenten lleugeres molèsties i al cap de dos dies ja poden menjar.

Un altre avantatge molt important és que mitjançant aquesta tècnica el risc d’hemorràgia queda minimitzat.

Abans d’aquesta tècnica es treia l’amígdala. El procediment comportava l’ingrés hospitalari de l’infant, presentava dolor, hi havia risc d’hemorràgia i durant uns deu dies no podia menjar.

El canvi de tècnica per tant ha implicat una millora en qualitat per als pacients molt significativa, en aquests cas nens i nenes.

Radiofreqüència aplicada a la reducció dels cornets
S’aplica a pacients adults que presenten els cornets hipertròfics (més grans de l’habitual), i es fa per a la seva reducció. És el cas de pacients amb rinitis al·lèrgiques i rinitis vasomotores.

El temps d’intervenció quirúrgica de la reducció dels cornets és d’uns 15 minuts. Després de la intervenció el pacient no precisa taponament nasal, que és una de les molèsties més importants.

La intervenció es fa mitjançant cirurgia endoscòpica i al ser una cirurgia menor ambulatòria, el pacient al cap d’unes hores, pot tornar a casa, beneficiant-se d’una millor qualitat de vida.