Comunicat de la Direcció de l'Hospital de Palamós respecte la vaga convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya (SMC)

El seguiment de la vaga, convocada pel dia 17 de març de 8 a 12 hores del matí, ha estat de 28 facultatius de 99 professionals que treballaven i en relació a un total de 170 facultatius que conformen la plantilla.

El seguiment de la vaga, convocada pel dia 17 de març de 8 a 12 hores del matí, ha estat de 28 facultatius de 99 professionals que treballaven i en relació a un total de 170 facultatius que conformen la plantilla.

L’afectació a nivell assistencial ha estat baixa i no hi ha hagut impacte a: quiròfan, hospital de dia quirúrgic, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, rehabilitació, laboratori, farmàcia, nefrologia, cardiologia, digestiu, neurologia, oftalmologia i otorinolaringologia.

L’afectació s’ha donat a consultes externes afectant a 108 usuaris de 503 visites previstes.

El desencadenant de la vaga, tal i com han  manifestat els representants del SMC és el canvi de model del transport sanitari. Respecte d’aquest punt cal destacar que la potestat organitzativa del transport sanitari és de l’administració sanitària i en particular del propi Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya. L’actuació de l’Hospital de Palamós s’ha limitat a dotar de professionals els vehicles medicalitzats i ha facilitat la voluntarietat en la prestació d’aquest servei als mateixos.

La majoria de les peticions restants tenen impacte econòmic, com ara cobrar un import superior per les guàrdies, augmentar el nombre d’hores de guàrdia de presència, donar el nivell D de carrera professional, entre d’altres.

Pel que fa a la petició d’exoneració de realitzar guàrdies de localització per raó d’edat, ha quedat resolta amb la recent sentència que l’ha desestimat.

Els professionals de l’Hospital de Palamós estan en unes condicions laborals similars a molts altres llocs de Catalunya. Evidentment, tothom està en el dret de demanar millors condicions econòmiques, però en el moment que ens trobem i mentre no canviï significativament la situació econòmica del sector, aquest Hospital es cenyeix a l’aplicació de les condicions del conveni del sector de la sanitat concertada de Catalunya.

La Direcció continuarà amb el tarannà negociador que ha mostrat fins ara, i disposada a valorar alternatives quan sigui possible. El seu posicionament ve enquadrat per una concepció global de l’organització i de la seva sostenibilitat, en un marc de coherència i prudència en el context actual.

Aprofitem el comunicat per demanar disculpes als usuaris que s’han vist afectats per la vaga.