Més serveis a La Meva Salut

Els nostres usuaris/àries ja poden consultar les seves cites programades d'atenció primària i d'atenció especialitzada a través de l'espai digital La Meva Salut del Cat@Salut.

El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar-li la realització de tràmits electrònics.

Les persones donades d’alta al Cat@Salut La Meva Salut, poden accedir a les dades i a la informació més rellevant sobre la seva salut.

Aquest projecte està en fase d'evolució. Els centres que formen part del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) hi estan introduint les dades i la informació de manera progressiva. En el cas de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), s’han dut a terme les actuacions necessàries perquè els ciutadans puguin consultar les cites pendents d’atenció primària i d’atenció especialitzada i ja es poden realitzar.

Us recordem que per accedir-hi és necessari:
- Ser major d’edat
- Tenir targeta sanitària individual
- Tenir una contrasenya o un certificat digital 
- Entrar des de l’adreça web http://lamevasalut.gencat.cat 

La contrasenya es pot demanar a tots els centres d’atenció primària (CAP) i a la Unitat d’Atenció al Ciutadà. 
Us demanaran la targeta sanitària individual i que us identifiqueu –amb el DNI o document equivalent- i que disposeu d’un telèfon mòbil i d’una adreça electrònica.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre Cat@Salut La Meva Salut podeu contactar amb 061 CatSalut Respon o informar-vos a través de l’enllaç http://lamevasalut.gencat.cat