Palafrugell Gent Gran: un centre que cuida el Medi ambient

S'inaugura el Jardí sostenible del centre i es fa entrega de la Certificació ISO 14001:04 i EMAS.

Dijous 28 d’abril s’inaugura el Jardí sostenible de Palafrugell Gent Gran en presència de Juli Fernández, President del Patronat, Albert Gómez i Margarita Mauri, patrons, directiva del centre i alguns dels residents del que van viure l’acte com una petita festa introductòria als actes que s’esdevindran en els propers dies de Flors i Violes.

Pss... Guaita quin jardí més maco!
Aquest projecte té l’objectiu d’obrir el jardí de Palafrugell Gent Gran al municipi de Palafrugell. La idea és oferir un recurs pedagògic social i ambiental a les escoles així com també a d’altres parts interessades del municipi. Prenent com a excusa la visita guiada del jardí, es podrà donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a Palafrugell Gent Gran així com la sensibilitat que aquest centre presenta envers la protecció al Medi Ambient. També es podrà utilitzar l’espai per tal d’acollir-hi diferents exposicions i activitats en col·laboració amb associacions i entitats del municipi.

D’acord amb aquesta sensibilitat ambiental, el disseny del jardí de Palafrugell Gent Gran està basat en criteris de sostenibilitat. Les espècies que en formen part són, majoritàriament,  plantes autòctones de la regió mediterrània o adaptades al seu clima amb poques necessitats hídriques i inclús algunes d’elles amb propietats medicinals. Es disposa d’un sistema de rec capaç d’optimitzar el consum d’aigua.

Les espècies vegetals s’han identificat amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell i s’han retolat per part del centre amb unes cartel·les on consta la denominació catalana, castellana i llatina de cada espècie vegetal. També s’ha elaborat un recurs educatiu on es presenta una breu descripció de les espècies vegetals destacant-ne algunes curiositats.

En el marc de la 7ª edició de Flors i Violes que es celebra els propers dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig amb la temàtica: L’Univers i els seus elements (Aire, Aigua, Foc i Terra), Palafrugell Gent Gran participa en el recorregut artístic de patis i espais de la vila amb la temàtica Terra. El jardí ha estat decorat pels usuaris de la residència amb materials reciclats.

Es vol aprofitar aquest esdeveniment per tal d’inaugurar el projecte “PSS….GUAITA QUIN JARDÍ MÉS MACO!” així com també portar a terme el lliurament dels certificats de la Implantació del Sistema de Gestió Ambiental per part de la Fundació Palafrugell Gent Gran d’acord a la Norma ISO 14000:04 i el Reglament (CE) n. 1221/2009 (EMAS) assolit a finals de l’any 2015.      

Certificació ISO 140001_04: Palafrugell Gent Gran, un centre que cuida el Medi ambient
El centre de Palafrugell Gent Gran va estar dissenyat, des del seu inici, tenint en compte criteris ambientals. Exemples d’això en són la instal·lació de plaques solars, bombetes de baix consum, sistema de doble polsador per a les descàrregues de cisternes dels lavabos, aprofitament d’aigües grises, control de temperatures centralitzat, entre d’altres.

En coherència amb el seu disseny, a partir de l’any 2013, Palafrugell Gent Gran inicia el procés d’adhesió al Sistema de Gestió Ambiental implantat a la Fundació Hospital de Palamós i Consorci Assistencial del Baix Empordà des de l’any 2007. 

Com a punt de partida, la direcció s’adherí al compromís de minimitzar els impactes ambientals conseqüència de l’activitat del centre, en format de Política Ambiental. Tot seguit es va portar a terme una diagnosi inicial ambiental per tal de fer una fotografia del comportament ambiental de Palafrugell Gent Gran en relació al desitjat per tal d’assolir la certificació. 

Es va elaborar la documentació, impartir la formació/informació, implantar procediments, registres, etc., i per últim, es va superar l’auditoria interna i externa de certificació.

L’any passat, Palafrugell Gent Gran es va adherir a la certificació d’acord a la Norma ISO 14000:04 i el Reglament (CE) n. 1221/2009 (EMAS).