Jornada Empresa Saludable

En el marc de les activitats saludables organitzades a l'entitat durant el mes d'abril i en commemoració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, divendres 29 d'abril el Servei de Prevenció de riscos laborals i Medi ambient va celebrar la Jornada Empresa Saludable.

Amb l’assistència de més de 100 persones, la Jornada va començar amb la benvinguda de Lluís Puig, President dels Òrgans de Govern de SSIBE, a tots els assistents i amb la presentació de la Jornada a càrrec de Dolors Benito, coordinadora del servei de prevenció de riscos laborals.

S’oferia un programa molt interessant amb una taula rodona en què hi participaven la Dra. Dulce Puget, directora de medicina del treball i malalties professionals d’Asepeyo, amb la ponència “Cap a una cultura d'empresa saludable: La cultura preventiva i la promoció de la salut converteixen l'empresa en saludable” i la Sra. Zaira César, tècnica de seguretat, salut i medi ambient del Servei de prevenció mancomunat del Grupo Novartis España, amb la ponènciaPrograma Be Healthy” del qual és responsable. També es va comptar amb la presència de Carles Capdevila, periodista, director-fundador del Diari ARA, llicenciat en filosofia i professor de Comunicació a la Universitat de Barcelona, que oferia la conferència "Treballem segurs i amb alegria".

La Dra. Puget destacava que els estils de vida i l’entorn on es desenvolupen són factors clau per a la salut i que hi ha 4 pilars bàsics per a un ambient de treball saludable: ambient físic de treball, ambient psicosocial, participació en la comunitat i recursos personals de salut i que no té sentit aplicar un programa de promoció de la salut sense oferir al mateix temps un lloc de treball segur i saludable. La promoció de la salut en l’àmbit laboral es basa en una cultura saludable que, en primer lloc, requereix una gestió dels riscos adequada.

La promoció de la salut en el lloc de treball va més enllà dels requisits legals, es basa en accions voluntàries per ambdues parts.

La promoció de la salut només tindrà èxit si s’integra com un component permanent en tots els processos empresarials.

Per posar en marxa un programa d’empresa saludable és necessària la implicació total al 100% de tothom (direcció, equips i treballadors).

D’altra banda, Zaira César de Novartis va explicar el programa Be Healthy del qual n’és la responsable. El programa conté 300 programes de conciliació de vida laboral i familiar, 150 dels quals són gratuïts. Es tracta d’una iniciativa Global per a promoure la salut i el benestar entre els seus col·laboradors permetent-los controlar la seva salut personal i adquirir hàbits preventius. Cada any Novartis celebra La setmana Be Healthy, i enguany ha comptat amb la participació de més de 1900 treballadors.

Tots els contractes que Novartis formalitza per a dur a terme el programa Be Healthy, ho fa amb empreses en risc d’exclusió.

Finalment, Carles Capdevila explicava que vivim en un moment de canvis profunds i en un món que no té cap sentit, basant-se en les absurditats que la nostra societat mostra amb els seus actes, gastant molt més del que té, contaminant el planeta, i convertint els individus en consumidors compulsius i irreflexius. Davant aquestes evidències ell aposta pels petits canvis, amb els quals cadascun de nosaltres podem fer molt.

Quant al món laboral, demanava que s’apliquin a la feina els valors de l’artesà entès com a persona que fa les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes. Afirma que hem de ser exemplars a la feina i ser artesans i voluntaris i que per cuidar els altres ens hem de cuidar nosaltres.

Va finalitzar la conferència resumint que potser no podem canviar les coses, però sí que podem canviar l’actitud i que davant la tragèdia que és la vida, podem aconseguir convertir-la en una fantàstica tragicomèdia donant-li un toc d’humor.

Mariona Casanovas, directora de RRHH, va tancar la jornada agraint l’assistència a tots els convidats i destacant les principals aportacions de la jornada.