Comunicat de la Direcció respecte la vaga del dia 19 de maig

Informació per a la ciutadania i professionals en relació a la vaga convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya (SMC) per al dia 19 de maig

Amb motiu d’informar a la ciutadania i professionals en relació a la vaga convocada la Direcció exposa el següent:

. Pel que fa al nou model del transport sanitari urgent, des de l’1 de maig tots els professionals presten aquest servei de forma voluntària i en l’acte de Mediació que es va celebrar a la seu d’Inspecció de Treball el dia 13 de maig, la part sindical va retirar aquest punt de la convocatòria de vaga.

. També en relació al nou model del transport sanitari urgent, s’ha realitzat un pla de Formació intensiu i alhora s’ha acordat un pla de Formació continuada, essent aquest punt també retirat en l’acte de Mediació per part del SMC.

. S’ha fet una revaloració de les necessitats formatives amb la participació dels serveis i s’han inclòs al pla de Formació anual.

 . S’ha continuat realitzant les convocatòries de places previstes i al llarg del 2016 s’han resolt les següents: 1 anatomia patològica, 1 reumatologia, 3 urgències, 1 laboratori - anàlisis clíniques, 2 pediatria, 1 otorrinolaringologia, 2 ginecologia i 1 oftalmologia.

 . S’ha incrementat en un metge/ssa la dotació del Servei d’Urgències en horari diürn per a la millor resolució d’urgències generals i pediàtriques.

 
En relació a la resta de demandes del SMC, la Direcció manifesta que:

. El model de guàrdia de localització dels serveis de cirurgia i traumatologia és vigent des d’octubre de 2011 i està consolidat tant al nostre hospital com a altres centres del nostre entorn.

. L’exoneració de guàrdies de presència per a professionals de més de 50 anys s’aplica amb normalitat d’acord amb el conveni.

 . L’exoneració per motiu d’edat en les guàrdies de localització no queda recollit en el conveni i una sentència recent reafirma que no són exonerables, tanmateix es treballen en propostes de millora per serveis en funció de les seves característiques.

 . La retribució de les hores de guàrdia de presencia física s’està aplicant d’acord a les taules salarials del conveni i amb millores significatives per als professionals majors de 50 anys .

 . En relació al nivell D de carrera professional, el sindicat demana l’adjudicació directa, qüestió que la Direcció no comparteix entenent que l’esperit del conveni és avaluar la trajectòria dels professionals. En aquest sentit s’ha lliurat una proposta d’avaluació al SMC.

La Direcció seguirà treballant per garantir una atenció de qualitat i accessibilitat als ciutadans, així com les millors condicions laborals possibles per a tots els professionals dins del marc actual de sostenibilitat.