L'Hospital de Palamós va acollir a professionals assistencials referents en VIH

En el marc del Proyecto GIRONA 2015-2016 actualitzación en el manejo integral del paciente VIH, el 19 de maig l'Hospital de Palamós va acollir a professionals assistencials referents en VIH, convidats per la Dra. Àngels Masabeu, Cap d'Especialitats Mèdiques de l'Hospital i referent de VIH al Baix Empordà

En el marc del Proyecto GIRONA 2015-2016 actualitzación en el manejo integral del paciente VIH, el 19 de maig l’Hospital de Palamós va acollir a professionals assistencials referents a en VIH, convidats per la Dra. Àngels Masabeu, Cap d’Especialitats Mèdiques de l’Hospital i referent de VIH al Baix Empordà.

Es va realitzar el Módulo VI. VIH en poblaciones especiales, que forma part de l'esmentat projecte, que és un curs de 7 mòduls amb diferents continguts i que se celebren entre els mesos d’octubre de 2015 i juny del 2016, a diferentes centres assistencials.

La metodologia de les sessions, d’una durada aproximada de 3 hores cadascuna, consta d’una revisió teòrica inicial a càrrec de ponents experts, una discussió teòrica i pràctica enfocada a la resolució de la temàtica específica de la jornada i finalment la conclusió dels grups.

Els objectius del curs són d’una banda, facilitar la formació mèdica continuada, en un entorn especialment dinàmic amb una continuada aparició de noves evidències científiques amb importants repercussions en l’eficàcia del tractament, però també en aspectes fonamentals de seguretat, tolerabilitat i interaccions farmacològiques, i d’altra banda entendre l’aplicabilitat en el nostre entorn per a millorar la qualitat assistencial i integral del pacient. 

El 6 de juny està previst que se celebri el Módulo VII. Actualización Post-Congresos.

S'adjunta el Programa del Projecte.