XIII Jornada de la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria (SCCMA)

Es va celebrar el divendres 17 de juny a l'Hospital de Palamós amb una setantena d'assistents.

La benvinguda a la jornada va anar a càrrec de X. Pérez, director assistencial de SSIBE, i J. Planell, president de la SCCMA que va remarcar la idoneïtat de celebrar la jornada a Palamós per les seves instal·lacions.

José Manuel Marqueta, coordinador del bloc quirúrgic de l’Hospital de Palamós, va explicar l’evolució de l’entitat i els recursos del què disposa a dia d’avui.

Seguidament Ramon Bofill, cap de servei de cirurgia vascular de l’hospital Vall d’Hebron, va oferir un passeig per la historia del CMA i en va explicar la definició.

De nou va intervenir José Manuel Marqueta, aquest cop però, en el marc de la taula rodona “Pinzellades de la gestió en CMA”, moderada per Onel Morales, en que va donar detalls sobre el quadre de comandament com a eina indispensable per a la gestió de la CMA.

Raquel Gorriz, supervisora de quiròfan a l’Hospital de Palamós, presentava el check-list informatitzat del bloc quirúrgic, que va definir com a clar, senzill i sistematitzat. També en va explicar el procés d’implantació.

Anna Xicoira i Pilar Hernández, infermeres de la unitat de CMA de l’Hospital de Palamós van parlar sobre l’enquesta de satisfacció realitzada als pacients intervinguts a CMA, sobre com es va realitzar. Pel que fa a la part de resultats de qualitat de com a indicadors d’un bon estat general del pacient, l’enquesta mostrava una bona valoració de l’UCSI (Unitat de Cirurgia Sense Ingrés) i una satisfacció amb les instal·lacions i el tracte del personal.

A la segona Taula rodona, moderada per Diego Meza, es van donar unes “Pinzellades quirúrgiques en CMA” de la mà de Josep Roig, cap del servei de traumatologia de l’Hospital de Palamós, parlant de la cirurgia mínima invasiva d’hallux valgus que ja fa 16 anys que es practica a casa nostra, havent realitzat ja, a dia d’avui, més de 2500 intervencions. Comentava que altres centres prefereixen les tècniques obertes a les tècniques de microabordatge que ens permet tractar hallux rigidus, metatarsàlgies, dits en urpa, en Martell, neuromes de Morton, etc. Destacava com aquest tipus de cirurgia, al servei de trauma, els aportava poder-se replantejar el que fins ara es feia de cirurgia convencional: menys agressivitat quirúrgica, incisions menors i estades que passaven de 10 a 4 dies.

Mariela Anaya, del servei d’otorinolaringologia, parlava dels avantatges de la CMA com ara la reducció del temps d’estada a l’hospital, menys infeccions nosocomials i menys cost. La part negativa, comentava, rauria en que, tant el pacient com els cuidadors, s’han de responsabilitzar molt del seu postoperatori. Per aquest motiu s’adverteix especialment als pacients de quins són els signes d’alarma i se’ls fa reforç de les recomanacions domiciliàries. Anaya també explicava que per CMA també s’aborden cirurgies otològiques en les que cal parar molta atenció en els signes d’alarma que requeririen un ingrés immediat com ara el vertigen o dolor intensos. Finalment va explicar que la cirurgia laríngia també s’aborda per CMA. Els darrers avenços a SSIBE han estat amb la implantació de la cirurgia per radiofreqüència.

Joan De la Cruz, cirurgià de l’Hospital de Mataró, va parlar de la colecistectomia laparoscòpica. Explicava que cal fer molt bé la selecció dels pacients als qui intervindran per aquesta tècnica, però que qualsevol opinió de l’anestesista o del cirurgià, favorables a l’ingrés produeixen el canvi de cirurgia sense ingrés a ingrés. L’hospital de Mataró, el 2015 va tenir un gran increment d’intervencions: 234 casos de mitjana amb 2.5h de temps de reanimació i 7h d’UCSI.

José Manuel Marqueta va concloure la jornada agraint l’assistència a tothom.