Juny " Premis en treballs de recerca per a professionals d'infermeria de la nostra entitat

La Societat espanyola d'infermeria nefrològica concedeix el premi Fresenius Medical Care, i en la XXXII Jornada de cloenda de l'Agrupació de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona es concedeix el premi Jordi Corominas al millor treball d'infermeria.

Concessió del premi Fresenius Medical Care para Enfermería a Lidia Gómez Vilaseca

La Societat espanyola d'infermeria nefrològica ha concedit el premi Fresenius Medical Care per a infermeria al treball ESTADO DE NUTRICIÓN ACTUAL EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS Y FACTORES QUE INFLUYEN, del qual en són autores Lidia Gómez Vilaseca, Mònica Manresa Traguany, Josefina Morales Zambrano, Elena García Monge i María Jose Robles Gea, del servei de Nefrologia-Hemodiàlisi de l'Hospital de Palamós.

El premi consisteix en la publicació d'un article científic en el tercer número de la revista “Enfermería Nefrológica”, i també d'una petita dotació econòmica. El lliurament del premi es realitzarà el proper 11 d'octubre en el marc del XLI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica.El premi Jordi Corominas al millor treball d'infermeria, recau en Lydia Garcia del Servei d'Urgències.

Va ser en la XXXII Jornada de Cloenda de l'Agrupació de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona, que va tenir lloc divendres 10 de juny, a Olot.

Enguany 1 premi configura el balanç de premis en una jornada on els professionals de SSIBE van presentar 7 treballs de recerca (1 multicèntric), essent 6 comunicacions orals i 1 cartell.

Els assistents van tenir al seu abast 25 comunicacions orals repartides en 4 taules i 50 pòsters repartits en 9 àrees. La Jornada preveia un repartiment de premis en cadascuna de les meses de comunicacions orals i en cadascuna de les àrees de pòsters, així com el premi especial "Jordi Corominas i Barnadas" adreçat al col·lectiu d'infermeria amb l'intent d'estimular tot aquest col·lectiu a explicar el que fa i les possibilitats de futur que té.

La concessió d’aquest premi, va recaure en la comunicació que va presentar Lydia Garcia, del servei d’Urgències, titulada REPERCUSSIÓ D'UNA GUIA PER A L’ADEQUACIÓ DE CANALITZACIÓ DE CATÈTERS PERIFÈRICS EN URGÈNCIES, de la qual en són també coautors Eduard Roca, Noemí Moliné i Josep Román.

La resta de professionals de SSIBE van participar en 3 de les taules de comunicacions amb 6 treballs i en 1 de les àrees de pòsters amb 1 cartell.

Vegeu la participació de SSIBE i el premi obtingut:

Taula NEUROLOGIA/MISCELÀNIA

PREVALENCIA DEL SAHS EN PACIENTES CON HIPERURICÈMIA
AUTOR/S: Amelia Fernández Álvarez (1); Ana Alberich Conesa(1); Marian Gimeno Peribañez (2) Juan Carlos Sevilla Moya (1) ; Joan Carretero Zamora (1).
CENTRE: Hospital de Palamós. 1: Medicina Interna 2: Pneumología


Taula SALUT PÚBLICA

REPERCUSIÓ D'UNA GUÍA PER L'ADEQUACIÓ DE CANALITZACIÓ DE CATÉTERS PERIFÈRICS EN URGÈNCIES
AUTOR/S: Lydia Garcia Perez, Eduard Roca Roure, Noemí Moline, Josep Roman
CENTRE: Hospital de Palamós. Servei Urgències

PREMI JORDI COROMINAS I BARNADES AL MILLOR TREBALL D’INFERMERIA
AI QUE EM BAIXA EL SUCRE!!!
AUTOR/S: Nativitat Ortells Abuye, Lidia Garcia Perez, Puy Martin Campos
CENTRE: Urgències. Hospital de Palamós


Taula INFECCIOSES

ÚS D'ESCALES DE VALORACIÓ DE PNEUMÒNIA ADQUIRIDA A LA COMUNITAT EN UN SERVEI D'URGÈNCIES HOSPITALARI
AUTOR/S: Pericàs Hernández Meritxell, Castellana Cerezo Marta, Román Martínez José, Cabanelas Barranco Ana, Khobotova Elena, Estella Nacher Joaquim
CENTRE: Hospital de Palamós

TRACTAMENT DEL VIRUS DE L’HEPATITIS C (VHC) AMB ELS NOUS ANTIVIRALS D’ACCIÓ DIRECTA (AAD) EN PACIENTS COINFECTATS AMB EL VIRUS DE LA IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA (VIH). EXPERIÈNCIA EN HOSPITALS COMARCALS
AUTOR/S: Josep Cucurull i Canosa 1; Josep Vilaró i Pujals2; Àngels Masabeu i Urrutia 3; Sheila Ruiz4; Sònia Vega i Molpeceres1; Enric Pedrol i Clotet1;
CENTRE: 1Fundació Salut Empordà, Figueres; 2Consorci Hospitalari de Vic; 3Hospital de Palamós; 4Hospital de Santa Pau i Santa Tecla, Tarragona.

PIELONEFRITIS AGUDA NO COMPLICADA EN DONES: ALTA PRECOÇ DEL SERVEI D’URGÈNCIES AMB PAUTA ORAL CURTA.
AUTOR/S: Martínez Macias, Joan Manel 1; de Ribot Mundet, Concepció2
1 Metge resident Medicina Familiar i Comunitària CAP Palafrugell 2 Adjunt Medicina Familia i Comunitària CAP Palafrugell.
CENTRE: Unitat Docent SSIBE–Hospital de Palamós. Centre Docent CAP Palafrugell.

PÒSTERS / INFERMERIA
PART EXTRAHOSPITALARI; LA REALITAT NO ÉS TAN COMPLICADA
AUTOR/S: Lydia Garcia Pérez, Nativitat Ortells Abuye, Puy Martin Campos.
CENTRE: Hospital de Palamós. Servei Urgències.

La nostra enhorabona per tots aquests premis, ja que som conscients de l’esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no relacionades directament o indirecta amb l’activitat assistencial.