Memòria de sostenibilitat SSIBE 2015

Ja podeu consultar la Memòria de sostenibilitat SSIBE 2015 al web

La Memòria de sostenibilitat SSIBE 2015, tal i com es va iniciar en anys anteriors, es presenta en format web, fet que permet una navegació àgil pels seus diferents apartats.

Enguany hi presentem de manera clara, transparent i accessible el que hem fet al llarg de l’any i el que hem aportat a la societat des del punt de vista assistencial, formatiu, de la recerca i també des de la vessant de la nostra responsabilitat social.

Aquest document ens permet presentar i compartir els projectes treballats que ens fan sentir satisfets per la feina feta i també reconèixer l’esforç i el compromís de tots els professionals que els han fet possibles.

Consulteu doncs les principals línies de treball desenvolupades durant l’any 2015 en els diferents àmbits: ciutadania, professionals, qualitat, assistencial i àrees de suport i els resultats assolits.

Esperem que aquest document us sigui d’utilitat com a eina de consulta en les vostres tasques.

Hi podeu accedir des del banner de la intranet o també des del banner del web de SSIBE.