Obres. Inici actuacions 14 i 15

Del 8 al 14 de juliol s'intervé el vestíbul principal de la Planta 2 (meitat entrada) i la porta de l'escala i la d'emergències del passadís de quiròfan de la Planta 1.

Una vegada finalitzada l'actuació 13, el proper dia 8 de juliol s’inicien les actuacions 14 i 15 que abarquen la planta 2 - vestíbut principal (meitat entrada) i la porta de l'escala i la d'emergències del passadís de quiròfan de la Planta 1, fins el 14 de juliol.

IMPORTANT:
Els nostres voluntaris s'han posat a disposició de tots els usuaris per acompanyar i indicar els itineraris provisionals a seguir.

Com hem anat informant, s’estan realitzant obres d'adequació en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi a l’edifici Hospital de Palamós en les què es realitzarà principalment obres als vestíbuls de cada planta de l’edifici per al tancament de l’escala.

L’execució de l’obra és divideix en petites actuacions per tal de minimitzar l’impacte en l’activitat assistencial. Les actuacions s’inicien a la cinquena planta i van baixant fins acabar a la planta baixa. Les obres es van iniciar el 2 de maig i la durada total prevista es de 16 setmanes, finalitzant així a finals d'agost.

Es comunicarà als usuaris/àries i s’indicarà amb la senyalètica pertinent.

Us mantindrem informats del seu desenvolupament així com de les diferents fases d’actuació i les incidències que haurem de tenir en compte.

Disculpeu les molèsties i us agraïm la vostra col·laboració.

S’adjunten les fitxes d'actuació 14 i 15