Article a la Revista española de Salud Pública

Arrel d'un article sobre la utilització de CRG a la Comunitat Valenciana, els autors fan una carta al director de la revista amb comentaris basats en la nostra experiència. En són autors JM Inoriza, X Pérez, M Carreras i J Coderch.

Arrel de la publicació de l'article de Caballer y cols titulat "Impacto de la morbilidad en los costes asistenciales de un departamento de salud de la Comunidad Valenciana a través de los grupos de riesgo clínico" publicat a la Revista española de Salud Pública, Inoriza et al s'adrecen en forma de carta al director a la mateixa revista amb la publicació d'una sèrie de comentaris basats en la nostra experiència utilitzant mètodes similars en una organització sanitària integrada (OSI) amb el títol Morbilidad y costes sanitarios: hacia un benchmarking?

La carta, és en open access i la podeu descarregar: en castellà i anglès.

Font: Avaluació, Innovació i Recerca