Article a la revista Atención Primaria

Finalment veu la llum l'article fet en base al laboriós estudi GITDIABE, en el qual hi han participat un nombrós grup de professionals d'atenció primària. En són autors principals JM Inoriza, Annabel Ibáñez, Xavier Pérez, Cristina Inoriza, i Jordi Coderch.

La prestigiosa revista Atención Primaria (factor d'impacte 1.098) acaba de publicar en la seva versió Avance online l'article Efectividad e impacto económico de un programa de atención integrada con soporte de telemedicina a pacientes diabéticos tipo 2 tratados con insulina (estudio GITDIABE) del qual en són autors principals JM Inoriza, Annabel Ibáñez, Xavier Pérez, Cristina Inoriza, i Jordi Coderch.

Es tracta d'un laboriós estudi prospectiu de cohorts paral.leles en el qual hi han participat nombrosos professionals de medicina familiar i comunitària i d'infermeria d'atenció primària de SSIBE**, que tenia per objectiu avaluar si pacients diabètics tipus 2 amb insulina i autocontrol (DIA) inclosos en un programa de gestió integrada de la diabetis mellitus (DM) amb seguiment telemàtic, assoleixen un grau de control metabòlic als 12 mesos millor que els no inclosos, així com l'impacte en la utilització i el cost de serveis sanitaris, consum de fàrmacs i tires reactives.

Les conclusions de l'estudi són interessants, ja que en la interpretació de resultats d'estudis sobre telemedicina, convé tenir en compte el biaix de publicació cap a resultats positius detectat en la metaanàlisi.

Podeu consultar llegir l'article open access o descarregar el pdf  aquí

**Components del grup GITDIABE
ABS La Bisbal - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE): X. Escolar, C. Cama, H. Badia, M. Agustí, M. del Pozo, C. Peracaula, C. Piferrer.
ABS Palafrugell - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE): T. Romero, M. Arbide, G. Barrero, E. Carpintero, C. de Ribot, A. Paredes, S. Garcia, M. Pallarés, E. Messeguer, D. Ramirez, M. Vilalta, M. Roig, M.C. Villar, J. Echarte.
ABS Torroella de Montgrí - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE): A. González, M. Tauler, M. Filip.
ABS Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE): X. Casanovas, S. Martínez, J.M. Oller, S. Farran.

Font: Avaluació, innovació i recerca