Obres. Actuació 22

Del 8 d'agost al 12 d'agost es faran actuacions a l'escala principal: tancament de la planta 0 i canvi de porta a la planta 1.

Actuació 22. Del 8 al 12 d'agost es faran actuacions a l'escala principal.

Les tasques es portaran a terme són:

. Tancament escala principal a la planta 0
. Construcció d'un magatxem neteja petit
. Canvi porta escala principal planta 1
. Retirar la porta d'alumini del passadís d'urgències

Important:
. Es tanca l'escala principal entre les plantes 0 i 2
. Per accedir 
des de planta 0 a hospital de dia mèdic i/o a consultes externes,  utitlizar els ascensors o l'escala que trobeu a l'esquerra de la cafeteria.
. A partir del 8 d'agost l'accés a l'àrea d'uniformitat es fa a través del passadís nou (al costat del taller d'informàtica)

Es comunicarà als usuaris/àries i s’indicarà amb la senyalètica pertinent.

Us mantindrem informats del seu desenvolupament així com de les diferents fases d’actuació i les incidències que haurem de tenir en compte.

Disculpeu les molèsties i us agraïm la vostra col·laboració.

Podeu accedir a tota la informació detallada i a les fitxes d'actuació al banner específic de les obres.