Obres. Actuació 24

Del 9 al 16 de setembre queda tancat l'accés des de la planta 2 a les consultes externes de les Especialitats Mèdiques i a l'Hospital de Dia Mèdic. També la Cambra Hiperbàrica romandrà tancada i només s'atendran les urgències.

INTERVENCIÓ DEL 9 AL 16 DE SETEMBRE

Àrea afectada: planta 2 (vestíbul portalliteres, costat de radiologia –davant Cambra Hiperbàrica).

Intervenció: treure porta d’accés a radiologia i instal·lació d’un porta de vidre corredissa, aplacat de parets, instal·lació de comportes tallafoc i col·locació de paviment continu a consultes.

Durant aquesta fase només funcionarà l’ascensor de portalliteres i carros de la banda dreta.

Accés al Servei de radiologia dels pacients ingressats i d’urgències
Els pacients ingressats als que s’hagi de fer alguna prova radiològica, hauran de passar per la sala de la recepció central, entraran per la sala de radiologia i esperaran darrere les portes de vidre.

Per altra banda, els pacients hauran de quedar-se al passadís un cop traspassada la porta de vidre i dins del servei de radiologia. 

Accés a Consultes Externes d’Especialitats Mèdiques dels pacients que accedeixin del carrer per la planta 2
Els pacients que hagin d’anar a visitar-se a consultes externes d’especialitats mèdiques (M. Interna, Hematologia, Neurologia, Pneumologia, Anestèsia, Oncologia, M. de l’esport i tractaments d’Hospital de dia mèdic baixaran per l’ascensor situat davant la recepció central a la planta 0 i tornaran a pujar a la planta 2 per l’ascensor que hi ha davant l’Àrea de la Direcció Assistencial.

Durant aquesta intervenció la Cambra Hiperbàrica romandrà tancada i només s’atendrà les urgències.

En aquest cas s’avisarà al guarda de seguretat qui serà el responsable de gestionar el trasllat del pacient fins a la Cambra Hiperbàrica.

Gràcies per a la vostra col·laboració i disculpeu les molèsties.