L'Hospital de Palamós i l'Hospital Sant Joan de Déu signen un conveni marc de col·laboració en pediatria

L'objecte és de col·laboració entre ambdues institucions en matèria d'atenció assistencial, formació, docència i recerca.

L’Hospital de Palamós (HP) ha fet una nova incorporació al Servei de Pediatria. Es tracta de la Dra. Bibiana Friguls de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), que desenvoluparà les seves tasques com a nova Cap de Servei de Pediatria.

Amb la figura de la Dra. Friguls, es materialitza la signatura d’un conveni marc de col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu, institució especialitzada en l’atenció a les patologies pediàtriques, obstètriques i ginecològiques, i la Fundació Hospital de Palamós, que té com a objecte col·laborar estretament en matèria d’atenció assistencial, formació, docència i recerca. La nova Cap prestarà els seus serveis sota la dependència funcional i jeràrquica del Cap de Servei de Pediatria de l’HSJD. Realitzarà tasques d’assistència pediàtrica tant a l’àmbit hospitalari com d’Atenció Primària, alhora que també assumirà les pròpies de Cap de servei de Pediatria de l’HP, detectant les necessitats de formació dels professionals i promovent activitats de recerca.

Amb aquest conveni, la voluntat d’ambdues institucions és la de potenciar una etapa de col·laboració en diversos àmbits d’actuació, coincidint plenament amb els objectius del Departament de Salut de promoure la coordinació d’esforços i la racionalització en la utilització dels recursos sanitaris, per tal d’assolir una atenció sanitària de màxima qualitat.

Una Comissió de seguiment, constituïda per la Direcció assistencial de l’HP, la Direcció mèdica de l’HSJD, serà l’encarregada de fer el seguiment de les variables tècniques i assistencials requerides, proposarà les modificacions necessàries per optimitzar les variables esmentades i vetllarà per mantenir la transparència i reciprocitat de la comunicació entre ambdues parts.