Taller experimental "Com un Llum'

El 22 de novembre va tenir lloc a Palamós Gent Gran el taller experimental ?Com un Llum?.

El 22 de novembre va tenir lloc a Palamós Gent Gran el taller experimental “Com un Llum”.

Es tracta d’un projecte experimental fruït d’un intercanvi entre la Sra. Dolors Solanilla, lighting designer i especialitzada en arquitectura efímera (www.comunllum.net) amb les Sres. Laura Garcia, Eva Torné i Adela Mañas, Educadores Socials de Palamós Gent Gran, de la Fundació Guíxols Surís i de la Fundació Palafrugell Gent Gran.

Per un costat es disposava de l’expertesa en la creació de tallers de llum per experimentar i crear espais efímers però sense experiència en l’entorn de la geriatria, i per l’altra l’expertesa en l’educació social de la gent gran però sense cap experiència en l’ús de la llum com a recurs.

Com a conseqüència d’un taller inicial fet a Olot el mes de maig d’enguany reservat a professionals amb l’objectiu d’intercanviar coneixements i valorar l’aplicabilitat d’aquesta eina en l’entorn de la gent gran, es va acordar fer-ne un en viu i en directe.

Així, els residents de Palamós Gent Gran van tenir la oportunitat de :

- Treballar amb el llenguatge de la llum, l’ombra i la llum ultraviolada,

- Explorar les possibilitats que ofereix la llum com a eina per expressar i transmetre idees, emocions i sentiments.

Tots els participants van interactuar activament i van quedar molt satisfets.

Desitgem que la experiència hagi estat profitosa pels professionals implicats i que les tècniques i coneixements adquirits els puguin ser a partir d’ara d’utilitat en el seus respectius àmbits.