20 anys del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) amb la participació de SSIBE

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) commemora els 20 anys d'aquesta unitat d'estudis amb un seminari científic d'alt nivell.

Aquest mes de desembre es va celebrar el 20è aniversari del SEPPS, la unitat d’estudis referent en integració d’organització sanitàries, de la que SSIBE n’és col·laborador des dels seus inicis. Aquesta unitat s’ha consolidat bàsicament en dues línies principals de recerca: la integració de l’atenció a Catalunya i l’atenció a la salut de la població immigrant a Catalunya i Europa.

La nostra col·laboració es va iniciar a rel d’un projecte de model de finançament integrat per al Baix Empordà, en un moment en que diverses entitats catalanes estàvem avançant en la construcció de models assistencials integrats.

Per l’interès que el procés despertava, el 2004, el SEPPS ens va convidar a sis proveïdors a participar en un estudi de casos sobre “Organitzacions Sanitàries Integrades” que va culminar amb l’edició del llibre, amb el mateix títol, el 2007.

Posteriorment, s’han dut a terme diversos projectes de recerca sobre la continuïtat i coordinació assistencials, amb múltiples metodologies i perspectives, i s’han elaborat i validat instruments de continuïtat com el qüestionari CCAENA  i una bateria d’Indicadors de Coordinació.

Els participants en aquests treballs, ens vàrem constituir formalment en el Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA), que al 2013 va ser reconegut per la Comissió Europea.

SSIBE sempre hi ha participat activament, i habitualment com a territori d’observació. Això ens ha donat informació objectiva, vàlida i precisa, sobre la realitat de la integració i els seus procediments a la nostra organització, de forma comparada amb altres territoris. En aquesta línia, estem participant actualment en el projecte “La coordinació entre nivells d’atenció i la seva relació amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut” (2015 – 2017).

SSIBE participa també en els projectes:

Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica - MEISI I (2014-2016), que té com a objectiu general analitzar la influència de la crisi econòmica en l'accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya. 

I el projecte L'accés a l'atenció en salut adequada de la població immigrant des del punt de vista de les polítiques i dels agents implicats (2010-2013), que té com a objectiu general analitzar les condicions que influeixen en l'accés a l'atenció en salut adequada de la població immigrant des de les polítiques de salut i dels agents principals per contribuir a la seva millora.

En l’acte commemoratiu, Xavier Pérez, Director assistencial de SSIBE, va explicar com hem desenvolupat 20 anys d’integració assistencial, basant-se en quatre eixos principals: una política de recursos humans única, un finançament en base poblacional, un sistema d'informació integrat i una organització interna no divisional (20 anys d’integració assistencial a SSIBE)

Notícia de l’acte commemoratiu al CSC

Vídeo commemoratiu
(recomanem utilitzar navegador Mozilla Firefox per a la seva correcta visualització)