TSI Cuida'm

Una targeta sanitària per a persones que necessiten una atenció diferenciada

La TSI Cuida’m permet atendre de manera diferenciada les persones que necessiten una atenció específica als centres sanitaris.

En el moment que aquestes persones s’identifiquen amb la targeta Cuida’m:

  • Es millora l’atenció, oferint una atenció més adequada a les seves necessitats específiques.
  • Facilita la relació amb els professionals i els ajuda en la seva tasca assistencial.
  • Facilita l’acompanyament del pacient per part dels familiars o cuidadors.

Si teniu algun familiar que pugui ser beneficiari d’aquesta targeta, parleu amb el professional que l’atén habitualment.

Més informació al 061 CatSalut Respon