Cita prèvia obligatòria per a les proves de laboratori al CAP de Palamós

Us recordem que totes les proves de laboratori que es realitzen al CAP de Palamós necessiten cita prèvia.

El servei de laboratori ha iniciat una reorganització a fi de regular el volum diari de les tasques d’anàlisi i que ha comportat la cita prèvia obligatòria per a les extraccions de sang, recollida de mostres, etc.

Així, amb el nou circuit, quan els professionals demanin una prova de laboratori a un/a pacient, se l’informarà que demani cita prèvia.

Avantatges d'aquest circuit són que els/les pacients poden passar directament a la sala d’espera i que no cal acudir amb antelació, atès que es respectarà l’hora de la cita.

És important tenir en compte que en cas de no tenir cita concertada, no es podrà fer la prova i caldrà donar hora per a un altre dia.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.