Campanya Creus que has d'anar a urgències? Truca al 061"

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha impulsat la campanya informativa ?Creus que has d'anar a urgències' Truca al 061? per orientar millor els ciutadans sobre el millor centre on acudir en cas d'un problema de salut.

A dia d’avui, una mitjana de 9.500 persones (10.500 durant la temporada d’epidèmia de grip) acudeixen als serveis d’urgències d’un hospital, dels quals, un 64% presenten molèsties o problemes de salut que o bé no són una urgència –i per tant podrien esperar a la programació d’una visita amb el metge de capçalera– o bé són una urgència de poca gravetat que podria ser tractada en una altre centre de la xarxa assistencial.

La millor manera que té el ciutadà de conèixer quin és el centre més adequat on pot acudir en funció de la seva dolència o del seu malestar és trucant al 061 CatSalut Respon. Aquest telèfon està gestionat per professionals sanitaris (metges i infermeres) que poden assessorar al ciutadà i proposar-li una resposta adequada al problema de salut plantejat: el pot adreçar a un centre adequat a la gravetat del seu problema, orientar-lo en el tractament, enviar-li un metge a casa a través del sistema d’atenció domiciliària o enviar-li una ambulància en el cas que es tracti d’una urgència que hagi de ser atesa de forma immediata.

Per al Departament de Salut, potenciar el servei del 061 CatSalut Respon és fonamental per atendre més adequadament les necessitats de salut dels ciutadans. I per a la pròpia ciutadania, trucar al 061 CatSalut Respon pot suposar un estalvi desplaçaments i temps d’espera innecessaris.

Font: Departament de Salut