Teràpia assistida amb gossos a Palamós Gent Gran

Es tracta d'un nou programa de teràpies per als residents del centre que es va iniciar l'octubre de 2016 i que té com a objectiu millorar des de les funcions físiques, psicosocials i cognitives fins les àrees de comunicació i llenguatge en un procés rehabilitador.

Les teràpies assistides amb animals són intervencions en les quals un animal és incorporat com a part integral del procés de tractament, amb l'objectiu directe de promoure la millora en les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives de les persones tractades.

Les teràpies assistides amb animals (TAA) s'ofereixen en una varietat d'ambients i poden ser en grup o individuals. Són dirigides per un equip interdisciplinari de professionals amb coneixements especialitzats en aquest àmbit, que elaboren un programa que forma part d'un tractament terapèutic dissenyat per obtenir un objectiu específic com a part integral d'un procés de rehabilitació, mitjançant la interacció entre animal i pacient.

El gos és l'animal per excel·lència més utilitzat en aquest camp, per la consideració que té com a integrant de la família per les seves qualitats excepcionals de fidelitat, sentiment de protecció, obediència i afectuositat.

La raça del gos pot influir en determinats aspectes de la conducta però no és l'únic factor a tenir en compte. En la selecció del gos adient s'han de tenir en compte tres components principals:

– Les revisions veterinàries periòdiques que ofereixen la màxima garantia sanitària.
– La prova d'aptitud.
– L'habilitat per a ser ensinistrat.

Els gossos de teràpia són educats i entrenats perquè realitzin la funció d'element motivador dins d'un procés terapèutic per aquella persona o grup de persones que necessitin treballar determinades carències com poden ser: l'autocontrol, la relaxació, el fet de sentir-se útil, la mobilitat, la pèrdua de l'autoestima, la capacitat de resoldre conflictes, la memòria, les pors, les relacions socials, etc.

El treball d'aquests gossos s'inscriu en l'àmbit que es coneix com TAA (Teràpies Assistides per Animals), les quals han de ser dirigides per un o més professionals del camp de la salut i han de tenir uns objectius específics ben definits. Per tant per realitzar les TAA és imprescindible comptar amb un equip interdisciplinari format per especialistes de la selecció, cura i control de l'animal i professionals especialitzats en la problemàtica i atenció dels usuaris als quals va dirigida la teràpia.

Objectius

En la teràpia assistida amb gossos es tenen en compte totes les àrees d'aprenentatge, des de l'àrea psicològica i cognitiva, fins a la de comunicació i llenguatge, així com la psicomotora i l'àrea de socialització. Es pretén:

 • Millorar les habilitats motores (mimant, raspallant el gos, tirant la pilota...).
 • Millorar l'equilibri i coordinació.
 • Potenciar i aprendre les normes del joc en grup (torns, temps d'espera...).
 • Disminuir l'estrès i la freqüència cardíaca.
 • Augmentar l'autoestima i la confiança en un mateix.
 • Reduir estats d'ansietat.
 • Reduir la depressió.
 • Pal·liar el sentiment de soledat.
 • Controlar les emocions.
 • Millorar el control d'impulsos i disminuir la conducta agressiva.
 • Estimular la memòria i altres habilitats cognitives.
 • Treballar l'estimulació sensorial.
 • Motivar per fer servir la parla o bé emissions verbals.
 • Promoure el temps d'oci.
 • Fomentar la socialització, consolidar habilitats socials com saludar, interessar-se pels altres...
 • Actuar amb reforç positiu. 

Les persones grans tenen necessitats especials i els animals ajuden a cobrir-les. Entre les més importants, es troben les de parlar i ser escoltades i ateses, i les de tocar, que van augmentant amb l'edat, perquè els altres sentits es redueixen.

En persones amb Alzheimer, l'agressivitat i els episodis d'ansietat disminueixen quan tenen un contacte regular amb animals de companyia. La influència clarament de l'animal, redueix l'estrès de fer front a aquesta malaltia.

Aquesta activitat es va iniciar a Palamós Gent Gran l’octubre de 2016 i es realitza quinzenalment en dos grups, un més autònom i nombrós d’unes 25 persones amb una bona coordinació espai-temps, autonomia de moviments, llenguatge fluid, actitud participativa, nivell de comprensió alt, deambulació autònoma... i un altre més depenent i petit d’unes 10 persones amb mobilitat reduïda, demència avançada, deteriorament cognitiu...

L’equip responsable valora molt positivament els resultats d’aquesta teràpia que són fruit d’un intens treball coordinat per Laura García, educadora social de Palamós Gent Gran, amb la col·laboració de Lídia Niubó de l’empresa Discan i el suport de l’equip d’infermeria i auxiliars del centre.