Publicada la Memòria de Recerca i activitats científiques 2016

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions es manté força estable. Tot i que el nombre d'articles publicats baixa lleugerament, en la majoria d'ells, els autors de SSIBE ocupen els llocs preminents.

Un any més el departament de Recerca presenta el document que sintetitza tota l'activitat realitzada en l'àmbit de la recerca per part dels professionals de la nostra entitat.

A través d'aquest enllaç podreu accedir al document i al seu contingut.