Serveis de Salut Integrats Baix Empordà manté la seva activitat amb qualitat i resolució durant el 2016

Augmenten les visites d'atenció primària, les altes en hospitalització, les visites a urgències i les intervencions amb ingrés.

04.04.2017
Tot i la disminució pressupostària dels darrers anys, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà ha augmentat la seva activitat tot mantenint la qualitat i la resolució dels serveis, en gran part gràcies a l’esforç i dedicació dels més de 1.500 professionals que hi treballen.

Les Àrees Bàsiques de Salut del CABE han augmentat el nombre de visites programades i urgents, amb un total de més de 580.000, concretament les visites programades han augmentat un 2%.

Les visites a urgències de l’Hospital de Palamós s’han situat gairebé a 65.000 amb un increment del 1,6%, sobretot en el període del PIUC, és a dir, el primer trimestre de l’any. Tot i això aquesta pujada és inferior al 4% que es va registrar al 2015.

Durant els mesos de febrer i març de 2016 s’ha ampliat l’oferta de llits i això ha permès realitzar gairebé 7.000 altes hospitalàries, que suposa un increment del 3,2% en relació al 2015; l’estada mitjana ha estat la mateixa, 4,9 dies.

L’Hospital de Palamós ha atès més de 160.000 visites a l’àrea de consultes externes, dada que es manté respecte l’any passat. En quant a l’hospital de dia les estades han augmentat gairebé fins a 14.000: les de hospital de dia mèdic han estat 6.615 sessions i les de l’hospital de dia quirúrgic 7.303.

El nombre de pacients en llista d’espera quirúrgica ha baixat en gairebé 100 pacients, i a inicis de gener s’ha situat en 1.586. La cirurgia amb ingrés ha augmentat un 22%, i en canvi la cirurgia major ambulatòria sense ingrés ha disminuït un 11%. Això és degut a que s’han prioritzat cirurgies de traumatologia (pròtesis) versus altres cirurgies menors.

Amb la voluntat de millorar el servei a l’usuari, es consoliden les visites virtuals que és una eina de coordinació entre l’atenció primària i l’hospital que no requereix la presència del pacient i que estalvia visites a l’usuari als nostres centres. Enguany s’ha fet 3.200 visites virtuals.

En l'àmbit de l'atenció sociosanitària i social, a Palamós Gent Gran s'han atès 1.046 persones. S'ha mantingut l'activitat amb més d'un 97% d'ocupació realitzant 56.600 estades, 2.800 estades a hospital de dia i 5.800 sessions a centre de dia.