L'energia de l'Hospital de Palamós

Resum de la jornada "L'energia al servei de la salut" realitzada el passat 11 d'abril a la sala d'actes.

18.04.2017
Dimarts passat, el consultor energètic Marc Masó va realitzar una jornada informativa sobre els resultats de l’auditoria energètica realitzada a l’Hospital de Palamós durant el 2016, arran de l’entrada en vigor del RD 56/2016.

El consum energètic de l’Hospital de Palamós
El consultor energètic va oferir una comparativa dels resultats energètics de l’hospital amb el d’una llar tipus a Catalunya. Així, trobem que mentre una llar catalana consumeix de mitjana uns 8.000 kWh a l’any que li suposa uns 1.000€ anuals amb un 46% del consum destinat a la calefacció, l’Hospital de Palamós presenta el consum energètic equivalent a uns 4,6 milions de kWh anuals, que suposen 1765 tones de CO2. Això equivaldria al consum d’unes 600 llars catalanes o el 5% de la ciutat de Palamós i haver de plantar 63.000 arbres per a compensar l’emissió de CO2.

L’hospital reparteix la seves fonts d’energia en electricitat (56%) i gas natural (44%). El sector més consumidor és la climatització amb més d’un 40%, seguit de l’ACS (Aigua Calenta Sanitaria) amb prop d’un 25%. Altres sectors són l’enllumenat (15%), cuina (7%) i força (13%). Si es comparen les dades amb altres hospitals auditats per Proisotec, el centre està per sota del consum energètic en climatització però lleugerament per sobre en enllumenat. En canvi, si es pren de referència un estudi realitzat per l’Institut Català d’Energia, els dos índexs són inferiors.

Si es desglossa i es baixa un nivell més, trobem que la ressonància i la cambra hiperbàrica suposen un 8% del consum energètic de l’hospital, i que el 5% es destina a la climatització en quiròfans. En enllumenat, per exemple, on més es consumeix es en zones de pas.

Aquestes dades auditades han estat molt útils per a l’empresa per a identificar propostes de millores a realitzar en un futur que es resumeixen en reduir el consum energètic i posteriorment aplicar mesures d’eficiència com poden ser: la implantació de tecnologia LED, la instal·lació de plaques fotovoltaiques o noves calderes, el control i regulació de la instal·lació o la implementació un sistema energètic (ISO 50.001).

Totes aquestes mesures van encaminades amb les mesures ja preses en els darrers anys i podrien arribar a suposar un 20% d’estalvi energètic i un 17% d’estalvi econòmic, que equivaldria a reduir el consum de 97 llars catalanes i 8.000 arbres.

EL SSIBE, compromès amb l’eficiència energètica
L’eficiència energètica és un dels vectors que SSIBE té en compte per a millorar la seva sostenibilitat i competitivitat empresarial. En aquest sentit, SSIBE té implantat un Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14.001:04 i EMAS a tots els seus centres.

També, des del 2010 s’han anat realitzant mesures de d'eficiència energètica com per exemple la millora en la producció d'aigua calenta per a calefacció i ACS o darrerament la instal·lació d'un recuperador de calor en una de les refredadores de l'Hospital.