El 22,5% dels treballadors de l'hospital són fumadors, 8 punts per sota la mitjana espanyola

Es publica l'enquesta de prevalença de tabaquisme

25.05.2017
Durant el 2016, en el marc de les activitats promogudes per la Xarxa d’Hospitals sense Fum de la què formem part, s’ha fet una enquesta sobre la prevalença de tabaquisme a l’Hospital de Palamós, essent la selecció de la mostra i l’explotació de les dades a càrrec de la pròpia Xarxa.

Els resultats, obtinguts a través d’una mostra aleatòria de 213 persones, mostren que hi ha un 22,5% de fumadors, lleugerament superior al 21,9% dels enquestats el 2013. Aquest percentatge és inferior tant a la mitjana espanyola (30,8%) com a la catalana (25,7%). Per sexes, el percentatge de dones fumadores (23,4% de la població) és superior al d’homes (19,5%).

Cal destacar, però, que un 45% de les dones i un 25% dels homes no fumen durant la seva jornada laboral i que més d’un 20% són ex-fumadors.

L’Hospital, membre de la Xarxa d’Hospitals sense fum

Des de fa 10 anys, l’Hospital de Palamós forma part de la Xarxa d'Hospitals sense fum. El 17 de maig del 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital de Palamós, que establia l'adhesió de l'hospital i el compromís de l'entitat a promoure un hospital sense fum.

A més, es va constituir el Comitè promotor amb representants de la Direcció, el Servei de Prevenció i dels diferents grups professionals.

Enllaços relacionats.

Web Setmana Sense Fum 2017.
Web Dia Mundial Sense Tabac 2017